Spac013.gif (820 bytes)

markChina Qigong Net

Spac013.gif (820 bytes)

Spreading The Oriental Way To Maintain Good Health And Developing China's Qigong Culture

*Chinese

*Introduction

*Routines of Eye Care Exercises for Children

*Prof. Ma Xuzhou returns from Italian lecture tour

*Let students throw off the glasses

*First World Qi Gong Congress

*TaoDeChing -Lao Tze

*CLINICAL   STUDY

*Experience   Study

*Master's guidance

*Feng Lida

*
TREATING DIABETES BY COMBINING
QIGONG WITH TRADITONAL CHINESE
MEDICINE


THE HUMAN PEACE MUST BE BASED
ON A GLOBAL GREAT UNITY

*Qigong Theory

*Qigong Exercises

*Qigong Styles

BEIDAIHE QIGONG REHABILITATION  HOSPITAL OF HEBEI  PROVINCE

CHINA QIGONG TALENTS:

Bai Tianjun
Chen Fahuang

Chen Qingyuan
Chen Wei 
DING GOU LIANG
Ding Qisheng
Deng Sida

Gao Congwen

Guo Guansheng
Guo Qingkong
Guo Zhichen

Gao Zhixiang
He Binhui
He Yongjin
Hu Nifeng

Huang Yashan
Huang Yuanfu
Jiang Caiqin
Jiang Dechang
 
Ji Yi 
Jia Zile

Kong Tai

Li Dingrong
Liu Faxiang
Li Ning
Liu Taoyun
Liu Xuexi
Li Chunsheng
Liu Wenlong

Liang Xuefeng
Lu Yangcai

Ma Xuzhou

Nan Lianchan
Nie Yongxiang

Qin Changxi
Qin Guangde
Qin Guangzhong
Shen Chang
SU Detang
Song Yousheng

Shi yansong
Tao Yongdi

Tang Yulin

 

Wang Changying
Wang Jinhe
Wang Jiuyu
Wang Wei

Wen Xiaoping
Wang Yixu
Wang Zhaozheng

Weixian Yu

Xi Baoqin
Xu Zhiming

Xie Xueli
Yang Baihua  
Yejin 
Yang Lei

Yang Meijun
Yang Ming
Yang Xiuying
Yang Yongli
Yu Haisheng
Yuan Zhihuan
Zhang Douqi

Zhao Dequan
Zhao Dunsheng
Zhang Fengying
Zhang Genbao
Zhang Lianfa
Zhang Jingxian
Zhang Qiuming

Zhi  Sen
Zhang Ruming
Zhang Tianming

Zhang Xiufang
Zhang Xiangjiu
Zhang Yushan
Zhang Zhixing
Zhou Shitai

 


Beijing  Soul  Source  Co ., LTD

Copyright 1998qigong. All rights reserved.
Mail078.gif (4390 bytes)Webmaster@chinaqigong.net